top of page

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

 

Ti Splošni pogoji uporabe spletne strani (v nadaljevanju ''pogoji'') so dogovor med Vami in Reemina Limited, ki ima registriran naslov na Klimataria 11, 4607 Pissouri, Ciper (v nadaljevanju “Reemina” ali ''podjetje'') v zvezi z Vašo uporabo spletne strani, razen v primeru če je kakšna posebna funkcija, dostopna preko spletne strani, opremljena z ločeno licenco, pri čemer velja ločena licenca.

 

''Vi'' pomeni uporabnik spletne strani, ''spletna stran'' pomeni spletne strani, ki se nahajajo na www.login5aphrodite.com, www.body.login5aphrodite.comwww.soul.login5aphrodite.com in www.si.body.login5aphrodite.com ter vsi drugi URL naslovi, ki lahko nadomestijo obstoječe URL naslove ali ki jih Reemina lahko doda na seznam spletnih strani, objavljenih s strani Reemina.

 

Z DOSTOPOM DO ALI UPORABO SPLETNE STRANI SPREJMETE POGOJE IN SE ZAVEZUJETE, DA VAS BODO TI POGOJI ZAVEZOVALI. ČE TEH POGOJEV NE SPREJMETE, NE DOSTOPAJTE DO SPLETNE STRANI IN/ALI JE NE UPORABLJAJTE.

 

1 LICENCA ZA UPORABO SPLETNE STRANI

 

Glede na vaše sprejetje in skladnost s temi pogoji, Vam Reemina podeljuje omejeno, osebno, preklicno, neekskluzivno in neprenosljivo licenco za uporabo spletnega mesta izključno za Vaše nekomercialne in osebne namene, kot opredeljeno v teh pogojih. Vsakršna komercialna uporaba je prepovedana, vendar ne glede na to prepoved lahko uporabljate spletno stran v nespremenjeni obliki za ogled.

 

Vaša pravica do uporabe spletne strani je omejena z zgoraj navedeno licenco, pri čemer spletne strani ne smete na kakršen koli drug način kopirati, prikazovati, poskušati onemogočati, predvajati, distribuirati, objavljati, prenašati, spreminjati ali ustvarjati del iz katerekoli komponente, delno ali v celoti ki jo uporabljamo na spletni strani, kot tudi katerega koli dela spletne strani, razen v primeru, da je Reemina podal svoje izrecno predhodno pisno soglasje.

 

V nobenem primeru ne smete uporabljati spletne strani na način, ki:

  ●    nadleguje, zlorablja, grozi, obrekuje ali kakor koli krši pravice katere koli druge osebe;

  ●     je nezakonit, goljufiv ali varljiv;

  ●     uporablja tehnologijo ali druga sredstva za dostop do naših lastniških informacij, ki niso odobrene s strani Reemina;

  ●     uporablja ali zaganja kateri koli avtomatiziran sistem za dostop do spletne strani;

  ●     poskuša uvesti viruse ali druge zlonamerne računalniške kode, ki prekinjajo, uničujejo ali omejujejo delovanje

          katere koli programske opreme, strojne opreme ali telekomunikacijske opreme;

  ●     poskuša na nepooblaščen način vstopati na spletno stran;

  ●     spodbuja ravnanje, ki bi bilo kaznivo dejanje ali bi povzročilo civilno odgovornost; ali

  ●     krši te pogoje.

 

Soglašate in se strinjate, da vse avtorske pravice, pravice blagovne znamke in vse druge pravice intelektualne lastnine na vsem gradivu ali vsebini, ki je del spletne strani, ostanejo ves čas dodeljene Reemina ali našim dajalcem licence. To gradivo lahko uporabljate samo, če to izrecno pooblasti Reemina ali naši dajalci licence. Soglašate in se strinjate, da so materiali in vsebine na spletni strani na voljo samo za Vašo osebno nekomercialno uporabo.

 

2 PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

 

Pravice intelektualne lastnine na spletni strani in materiali, ki se nahajajo na spletni strani ali so prek nje dostopni, pripadajo Reemina ali njenim dajalcem licence, pri čemer je le te prepovedano kopirati, distribuirati, objavljati, licencirati, uporabljati ali razmnoževati na kakršen koli način (razen v obsegu, ki je nujno potreben, in za namene, dostop in uporabo te spletne strani). "Login5 Aphrodite" je blagovna znamka, ki pripada Reemina Limited in se ne sme uporabljati, kopirati ali reproducirati na kakršen koli način brez pisnega soglasja Reemina. Vse blagovne znamke, ki niso v lasti Reemina so last njihovih lastnikov in so uporabljene z dovoljenjem. Nič na tej spletni strani se ne sme razlagati tako, da implicitno ali kako drugače podeljuje kakršno koli pravico ali licenco za uporabo katere koli blagovne znamke. V te namene ''pravice intelektualne lastnine“ vključujejo naslednje, vendar niso omejene na (kadar koli in kjer koli nastanejo in za celotno trajanje vsake od njih): kateri koli patent, blagovno znamko, trgovsko ime, storitveno znamko, ime storitve, dizajn, pravice do oblikovanja, avtorske pravice, pravice do zbirke podatkov, moralne pravice, know how, poslovne skrivnosti in druge zaupne informacije, pravice katerega koli od teh elementov v kateri koli državi, pravice industrijske lastnine in pravice do tožbe za odstop ali druge podobne intelektualne ali komercialne pravice (v vsakem primeru ne glede na to ali so registrirane ali ne ter ali se jih lahko registrira ali ne) in registracije in vloge za registracijo katere koli od njih.

 

3 UPORABA SPLETNE STRANI

 

Dostop do te spletne strani Vam je zagotovljen v skladu s temi pogoji. Soglašate, da boste spletno stran uporabljali tako, da ne bo škodovala Reemina, drugim uporabnikom ali tretjim osebam. Pridržujemo si pravico, da prekinemo ali omejimo Vaš dostop do spletne strani, brez predhodnega obvestila, če kršite te pogoje ali če zlorabite spletno stran ali dostop do spletne strani v nenavadnem obsegu. Imamo pravico, da Vam preprečimo dostop do spletne strani, če imamo razlog za domnevo, da se ukvarjate z nezakonito dejavnostjo ali ogrožate druge uporabnike ali naše podatke, varnost in zasebnost.

 

Dostop do spletne strani lahko začasno prekinemo, kjer je to potrebno, na primer za posodobitve, spremembe ali vzdrževalna dela ali če zakoni, predpisi in organi tako zahtevajo, ali če obstajajo drugi utemeljeni razlogi za prekinitev. Naš cilj je zagotoviti, da je začasna prekinitev čim krajša. Pridržujemo si pravico, da spletno stran opustimo ali jo ponudimo javnosti po lastni presoji.

 

​Pridržujemo si pravico, da spremenimo ali umaknemo, začasno ali trajno, to spletno stran (ali kateri koli njen del), z ali brez obvestila in Vi potrjujete, da nimamo odgovornost do Vas ali do katere koli tretje stranke za kakršno koli spremembo ali umik spletne strani. Če so zaradi takšnih sprememb potrebne spremembe v Vašem operativnem okolju ali napravah, jih boste spremenili na Vaše lastne stroške.

 

4 POVEZAVE DO DRUGIH SPLETNIH STRANI

 

Če uporabite kakršne koli povezave, ki so na voljo prek spletne strani, da bi dosegli druge spletne strani, ki jih ne upravlja Reemina, boste zapustili našo spletno stran. Povezane spletne strani niso pod nadzorom Reemina in Reemina ni odgovoren za vsebino katere koli povezane spletne strani ali katere koli povezave na takšni spletni strani. Povezane spletne strani urejajo pogoji teh spletni strani. Reemina Vam ponuja te povezave le kot pomoč in vključitev kakršnih koli povezav ne pomeni priporočila, odobritve ali potrditve s strani Reemina povezanih spletnih strani, niti ne namiguje, da so povezane spletne strani priporočene s strani Reemina.

 

​5 MNENJA

 

Občasno Vam lahko zagotavljamo preglede različnih izdelkov, storitev ali drugih virov, kar lahko vključuje mnenja glede knjig, storitev in/ali aplikacij. Vsako takšna ocena predstavlja dobronamerno stališče avtorja takšnega mnenja. 

Ne glede na karkoli drugega navedenega v teh pogojih, se zavedate in priznavate, da se ne morete zanesti zgolj na mnenja, ki so predstavljena na spletni strani, temveč se zavedate, da je v vsakem primeru potrebna vaša skrbna presoja preden se odločite za nakup oziroma uporabo kakršnih koli izdelkov in/ali storitev, ki so predstavljeni na tej spletni strani. 

Obstoj kakršnih koli popustov, bonusov ali drugih spodbud v zameno za pregled izdelka in podajo mnenja vam bomo razkrili. V kolikor želite več informacij o takšnih popustih, bonusih ali drugih spodbudah, nam pošljite elektronsko sporočilo na info@reemina.com, ki v naslovu sporočila vključuje naziv pregledanega izdelka. Odgovorili vam bomo po elektronski pošti ter vam razkrili vse popuste, bonuse ali druge spodbude, ki smo jih prejeli v povezavi s pregledom konkretnega izdelka ali storitve.

 

6 PARTNERSKE POVEZAVE

Občasno lahko Reemina sodeluje pri trženju s partnerskimi podjetji in lahko omogoči povezave do partnerskih podjetij na nekaterih od naših strani. To pomeni, da lahko zaslužimo provizijo, če/ko kliknete na povezavo ali opravite nakup preko povezav partnerskih podjetij.

 

Reemina se zavezuje povezovati samo z izdelki, storitvami, trenerji, svetovalci in drugimi strokovnjaki za katere verjamemo, da bodo prinesli vrednost našim strankam in sledilcem.

 

Podjetje vas bo obvestilo, ko bo katera od povezav predstavljala povezavo partnerskih podjetij.

 

Zavedate se, da je še vedno Vaša odgovornost, da raziščete ali je katera od ponudb partnerskih podjetij prava za vaš posel in ali vam bo koristila. Ne smete se zanašati le na priporočila, reference ali informacije s strani podjetja, temveč morate pred nakupom izdelkov ali storitev partnerskih podjetij opraviti lastno raziskavo, na kateri bo temeljila vaša odločitev za nakup tovrstnih izdelkov ali storitev.  

7 BREZ NAPOTITEV

 

Ne glede na karkoli drugega navedenega v teh pogojih se lahko Reemina občasno sklicuje na druge produkte, storitve, trenerje, svetovalce in/ali strokovnjake. Takšno sklicevanje ni namenjeno kot napotitev ali izjava, da so informacije, ki jih je predložila druga stranka, točne. Podjetje zagotavlja te informacije le kot referenco za uporabnike. Vaša odgovornost je, da sami pridobite ustrezne informacije, na podlagi katerih se odločite za uporabo takšnih  proizvodov, storitev, trenerjev, svetovalcev, in/ali strokovnjakov.

 

8 SAMO ZA IZOBRAŽEVALNE IN INFORMATIVNE NAMENE

 

Informacije na tej spletni strani so namenjene samo za izobraževalne in informativne namene.

 

9  IZKLJUČITEV ZDRAVSTVENE ODGOVORNOSTI

 

RAZUMETE IN PRIZNAVATE, DA SO VSI UPORABNIKI SPLETNE STRANI ODGOVORNI ZA LASTNO ZDRAVSTVENO OSKRBO, ZDRAVLJENJE IN NADZOR. VSE REEMINA VSEBINE SO ZGOLJ INFORMATIVNE NARAVE IN NE ZAGOTAVLJAJO MEDICINSKIH NASVETOV IN NISO NAMENJENE KOT NADOMESTILO ZA NEODVISNO STROKOVNO MEDICINSKO PRESOJO, NASVET, DIAGNOZO ALI ZDRAVLJENJE. VEDNO SE POSVETUJTE Z ZDRAVNIKOM ALI DRUGIM USPOSOBLJENIM ZDRAVSTVENIM DELAVCEM KADAR IMATE KAKRŠNA KOLI VPRAŠANJA GLEDE ZDRAVSTVENEGA STANJA. NIKOLI NE ZANEMARITE STROKOVNIH ZDRAVNIŠKIH NASVETOV IN NIKOLI NE ODLAŠAJTE Z ZDRAVSTVENO POMOČJO ZARADI KAKRŠNIH KOLI INFORMACIJ, KI JIH VSEBUJE SPLETNA STRAN ALI SO POSREDOVANE PREK NJE.

 

ZANAŠANJE NA KAKRŠNE KOLI INFORMACIJE, KI JIH ZAGOTAVLJA REEMINA, JE IZKLJUČNO NA VAŠO LASTNO ODGOVORNOST. STRINJATE SE, DA REEMINA NE ODGOVARJA ZA ZA KAKRŠNA KOLI DEJANJA, ALI ZAHTEVE, KI SO POSLEDICA VSEBIN, KI JIH ZAGOTAVLJA REEMINA, VKLJUČNO (IN BREZ OMEJITVE) Z VSAKIM DEJANJEM, OPUSTITVIJO, MNENJEM, NASVETOM, PREDLOGOM ALI INFORMACIJO, KI JO DOBITE PREK SPLETNE STRANI.

 

10 BREZ STROKOVNEGA NASVETA

 

Informacije, vsebovane na tej spletni strani, in materiali, ki so na voljo za prenos preko te spletne strani, niso namenjeni kot in se ne razumejo ali razlagajo kot strokovni nasvet. Ne glede na to, da so zaposleni in/ali lastniki podjetja strokovnjaki na svojem področju in se informacije na tej spletni strani nanašajo na vprašanja s področja strokovnega delovanja podjetja, informacije na tej spletni strani niso nadomestilo za nasvet strokovnjaka, ki se zaveda vseh dejstev in okoliščin Vašega posameznega položaja.

 

Potrudili smo se, da so informacije na tej spletni strani in materiali, ki so na voljo za prenos, točni in nudijo dragocene informacije. Ne glede na vse navedeno, se nič kar je na voljo na ali preko te spletne strani ne sme razumeti kot priporočilo, da se Vam ni treba posvetovati s strokovnjakom, ki se bo zavedal vseh dejstev in okoliščin Vašega posameznega položaja. Podjetje izrecno priporoča, da se posvetujete s strokovnjakom.

 

Niti podjetje niti kateri koli od njegovih zaposlenih ali lastnikov ne bodo odgovorni za kakršne koli morebitne napake ali pomanjkljivosti na tej spletni strani ali za kakršno koli škodo, ki bi jo utrpeli, ker niste poiskali kompetentnega nasveta strokovnjaka, ki pozna Vašo situacijo.

 

11 BREZ ODNOSA STROKOVNJAK-STRANKA

 

Vaša uporaba te spletne strani, vključno z izvajanjem predlogov določenih na tej strani in/ali uporaba kakršnih koli materialov, ki so dostopni na tej spletni strani, ne ustvarja odnosa strokovnjak-stranka med Vami in podjetjem ali njegovimi strokovnjaki.

 

Podjetje Vas ne more sprejeti kot stranke, razen če in dokler ne ugotovimo ustreznosti in dokler se ne razrešijo določene zahteve, kot je na primer dogovor o plačilu.  Priznavate in se strinjate, da z uporabo te spletne strani nismo ustvarili nobenega profesionalnega odnosa v relaciji strokovnjak-stranka.

 

12 IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI PRI DOBIČKU

 

Podjetje lahko občasno poroča o uspehu ene od svojih obstoječih ali prejšnjih strank, pri čemer so informacije o uspehu takšne stranke natančno prikazane. Ne glede na karkoli drugega navedenega, se strinjate, da uspeh drugih ne zagotavlja Vašega uspeha.

 

Kot pri vsakem poslu se lahko Vaši rezultati razlikujejo in bodo temeljili na Vaši individualni sposobnosti, poslovnih izkušnjah, strokovnem znanju in ravni želje. Nobenih zagotovil ni glede stopnje uspeha, ki ga lahko doživite. Ni zagotovila, da boste dobili kakršen koli dohodek in sprejemate tveganje, da se poročila o zaslužku in prihodkih lahko razlikujejo glede na posameznika. Uspeh vsakega posameznika je odvisen od njegovega ozadja, predanosti, želje in motivacije.

 

Uporaba naših vsebin in informacij mora temeljiti na Vaši skrbni presoji in strinjate se, da podjetje ne odgovarja za uspeh ali neuspeh vašega poslovanja, ki je neposredno ali posredno povezan z uporabo vsebin in informacij, ki so na voljo na tej spletni strani.

 

REEMINA VEDNO NATANČNO PREDSTAVLJA KAKRŠNO KOLI VSEBINO, MATERIALE IN GRADIVA (V NADALJEVANJU ''GRADIVA'') TER NJIHOVE POTENCIALE, VENDAR PA NI JAMSTVA, DA BOSTE ZASLUŽILI DENAR Z UPORABO TEHNIK IN IDEJ PREDSTAVLJENIH V TEH GRADIVIH. PRIMERI V GRADIVIH SE NE RAZLAGAJO KOT OBLJUBA ALI JAMSTVO ZA ZASLUŽEK. POTENCIAL ZASLUŽKA JE V CELOTI ODVISEN OD OSEBE, KI UPORABLJA ZAMISLI IN TEHNIKE, PREDSTAVLJENE V GRADIVIH. TEGA NE OZNAČUJEMO KOT SHEMO ''POSTANI BOGAT''.

 

VAŠA STOPNJA USPEHA PRI DOSEGANJU REZULTATOV, NAVEDENIH V NAŠIH GRADIVIH, JE ODVISNA OD ČASA, KI GA NAMENITE ZAMISLIM IN TEHNIKAM NAVEDENIM V NJIH, VAŠIM FINANCAM, ZNANJU IN RAZLIČNIM SPRETNOSTIM. KER SE TI DEJAVNIKI RAZLIKUJEJO GLEDE NA POSAMEZNIKE, NE MOREMO ZAGOTOVITI VAŠEGA USPEHA ALI RAVNI DOHODKA, NITI NISMO ODGOVORNI ZA NOBENO OD VAŠIH DEJANJ.

 

GRADIVA LAHKO VSEBUJEJO INFORMACIJE, KI VKLJUČUJEJO ALI TEMELJIJO NA NAPOVEDIH V PRIHODNOST. IZJAVE NAPOVEDI ZA PRIHODNOST DAJEJO NAŠA PRIČAKOVANJA ALI NAPOVEDI ZA PRIHODNJE DOGODKE. TE IZJAVE LAHKO PREPOZNATE Z DEJSTVOM, DA SE NE NANAŠAJO IZKLJUČNO NA ZGODOVINSKA ALI TRENUTNA DEJSTVA. UPORABLJAJO BESEDE, KOT SO "PREDVIDEVATI", "OCENITI'', "PRIČAKOVATI", "NAMERAVATI'', "NAČRTOVATI", "VERJETI" TER DRUGE BESEDE IN TERMINE S PODOBNIM POMENOM V POVEZAVI Z OPISOM MOREBITNIH ZASLUŽKOV ALI FINANČNE USPEŠNOSTI.

 

VSE IZJAVE NAPOVEDI V PRIHODNOST, KI SO PREDSTAVLJENE V GRADIVU, SO NAMENJENE TEMU, DA IZRAZIJO NAŠE MNENJE O POTENCIALU ZASLUŽKA. VELIKO DEJAVNIKOV BO POMEMBNIH PRI DOLOČANJU VAŠEGA DEJANSKEGA REZULTATA IN NI NOBENEGA JAMSTVA, DA BOSTE DOSEGLI REZULTATE PODOBNE NAŠIM ALI KOMU DRUGEMU, PRAVZAPRAV NI NOBENEGA JAMSTVA, DA BOSTE DOSEGLI KAKRŠNE KOLI REZULTATE IZ NAŠIH IDEJ IN TEHNIK, PREDSTAVLJENIH V GRADIVU.

 

13 NAPAKE IN OPUSTITVE

 

Reemina ne prevzema nobene odgovornosti za napake ali opustitve v vsebini te spletne strani. Informacije na tej spletni strani so na voljo "takšne kot so" in so posredovane brez kakršnega koli jamstva s strani Reemina. Nadalje, Reemina ne jamči, da bo ta spletna stran ter vse informacije in gradiva, ki so na voljo na spletni strani, delovala neprekinjeno, brez napak, brez opustitev ali brez virusov ali drugih škodljivih elementov.

 

14 IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

 

Prizadevamo si za razumno preverjanje točnosti kakršnih koli informacij, ki jih objavimo na spletni strani, vendar ne glede na karkoli drugega navedenega v teh pogojih, ne odgovarjamo in zavračamo vsakršno odgovornost za kakršno koli izgubo, odgovornost, škodo (bodisi neposredno, posredno ali posledično), telesno poškodbo ali stroške kakršne koli narave, ki jo lahko utrpite Vi ali katera koli tretja oseba, kot posledica ali kar se lahko neposredno ali posredno pripiše vašemu dostopu in uporabi spletne strani, kakršnim koli informacijam na spletni strani, vašim osebnim podatkom ali gradivu in informacijam, ki se prenašajo po našem sistemu. Niti Reemina niti kateri koli tretji udeleženec ali ponudnik podatkov ali vsebin na noben način ne odgovarjamo Vam ali kateri koli drugi osebi, podjetju ali korporaciji za kakršno koli izgubo, odgovornost, škodo (bodisi neposredno ali posledično), telesno poškodbo ali stroške kakršne koli narave, ki izhajajo iz kakršnih koli zamud, netočnosti, napak ali opustitve katere koli informacije o cenah ali njihovega prenosa ali kakršnih koli ukrepov, ki so bili izvedeni v skladu z njimi ali ki so bili posledica tega, ali zaradi neizpolnitve, prekinitve ali prenehanja.

 

Poleg tega ne dajemo nobenih jamstev, da so informacije na spletni strani primerne za uporabo v kateri koli jurisdikciji.

 

Razen kot je izrecno določeno v teh pogojih, Reemina ne daje nobenih zavez in izključuje vsa jamstva, eksplicitna ali implicitna v največji možni meri, ki jih dopušča veljavna zakonodaja.

 

Reemina ne odgovarja za škodna dejanja, ki so povezana s temi pogoji ali ki kako drugače izhajajo iz teh pogojev ,nanašajoč se na:

  ●     vse ekonomske izgube (vključno z in brez omejitev, izgubo prihodkov, dobička, pogodb, poslovnih ali pričakovanih  

         prihrankov); ali

  ●     izgubo dobrega imena ali slovesa; ali

  ●     kakršne koli posebne ali posredne izgube, ki jih je stranka utrpela in ki izhajajo iz ali so v povezavi z določbami teh

         pogojev.

 

Ta razdelek ne vpliva na Vaše zakonske pravice potrošnika, prav tako ne vpliva na Vašo pravico do odpovedi pogodbe.

 

16 JAMSTVO

 

V celoti se strinjate, da boste nam in našim direktorjem, zaposlenim, agentom in dobaviteljem povrnili škodo ter nas takoj in na zahtevo branili od in proti vsem zahtevkom, odgovornostjo, odškodnino, izgubam, in stroškom, vključno z razumnimi pravnimi pristojbinami, ki izhajajo iz naslova kakršne koli kršitve teh pogojev z Vaše strani ali drugih obveznosti, ki izhajajo iz Vaše uporabe te spletne strani ali uporabe katere koli druge osebe, ki dostopa do spletne strani z uporabo Vašega računalnika in/ali Vaših osebnih podatkov.

 

17 ZBIRANJE PODATKOV

 

Za zbiranje podatkov glejte naš Pravilnik o zasebnosti, ki je na voljo na www.si.body.login5aphrodite.com/pravilnik-o-zasebnosti ter predstavlja sestavni del teh pogojev.

 

18 RAZNO

 

Sprememba pogojev:  Reemina si pridržuje pravico, da lahko občasno spremeni  pogoje in Vaša nadaljnja uporaba spletne strani (ali katerega koli njenega dela) po takšni spremembi, se šteje, da sprejemate takšne spremembe.  Vaša odgovornost je, da redno preverjate, ali so bili pogoji spremenjeni ter da se seznanite z vsemi morebitnimi spremembami. V kolikor se ne strinjate s spremembo pogojev, potem nemudoma prenehajte z uporabo spletne strani. 

 

Neodvisnost določb: Če se katera koli od teh določb šteje za nezakonito, nično ali zaradi katerega koli razloga neizvedljivo, se šteje, da je ta določba ločljiva od pogojev in ne vpliva na veljavnost in izvršljivost ostalih določb teh pogojev. Nobena opustitev s strani Reemina se ne šteje  kot odpoved kakršnemu koli postopku ali odpoved kakršnim koli pravicam. Vsaka določba teh pogojev se razlaga tako, da se ločeno uporablja in preživi ​​tudi, če se zaradi katerega koli razloga šteje, da je ena ali druga od teh določb neprimerna ali v katerem koli primeru neizvedljiva.

 

Celoten sporazum:  Ti pogoji skupaj s Pravilnikom o zasebnosti urejajo pravno razmerje med Reemina in Vami glede uporabe spletne strani. Potrjujete, da se s sprejetjem teh pogojev niste zanašali na nobeno jamstvo, razen če je bilo izrecno določeno v teh pogojih in se strinjate, da v zvezi s kakršnim koli jamstvom ne boste imeli pravnega sredstva. Ti pogoji ne vplivajo na vaše zakonske pravice.

 

Trajanje: Ti pogoji in Pravilnik o zasebnosti začneta veljati s trenutkom, ko začnete uporabljati spletno stran in se konča, ko prenehate z uporabo spletne strani ali ko prenehajo veljati ti pogoji in Pravilnik o zasebnosti, kar nastopi prej.

 

Pravo:  Za urejanje in razlago teh pogojev ter vse spore, ki izhajajo iz teh pogojev, velja ciprsko pravo.

Jezik: Ti pogoji so zapisani v angleškem in slovenskem jeziku. V primeru neskladja med angleško in slovensko različico pogojev vedno prevlada angleška različica pogojev.

Kontaktni podatki: V primeru, da nas želite kontaktirati v zvezi s temi pogoji ali v kolikor imate kakršna koli vprašanja, pritožbe ali komentarje  vas vljudno prosimo, da nam pišete na elektronski naslov info@reemina.com.

 

REEMINA LIMITED, ZADNJA POSODOBITEV NOVEMBER 2022

bottom of page